Tidigare i år besökte representanter från integrationsavdelningen i Alingsås kommun Zambia. Nu är det omvända roller när Alingsås den 15 mars tar emot fyra zambiska delegater, däribland Chililabombwes borgmästare Paul Chanda. Dessa utbyten, som finansieras av Sidas Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), syftar till att inspirera integrationsarbetet i de båda kommunerna.

Under de fem dagar den zambianska delegationen är i Alingsås ska flera frågor gällande medborgardialog och delaktighet avhandlas och efter det kommer kommunerna gemensamt att ansöka hos ICLD för att få pengar till ett treårigt projekt.

– Det vi vill lära oss mer om i ett kommande projekt är bland annat hur vi i en medborgardialog når ut till invånarna på ett bättre sätt än tidigare, hur vi utvecklar muntlig information och dialog med dem som föredrar det snarare än skriftlig information på till exempel internet och anslagstavlor samt hur vi kan stimulera initiativtagande till studiecirklar, föreningar och andra självgående dialogforum, berättar Anna Lena Hansdotter, avdelningschef på integrationsavdelningen.

Delegationen från Zambia har uttryckt intresse av att få ta del av samhällsorienteringen och introduktionsarbetet i kommunen.

– Vi kommer att åka på studiebesök till samhällsorienteringen i Göteborg dit våra nyanlända åker. Samhällsorienteringen ger en grund för hur det svenska samhällsystemet fungerar, vilket i sin tur banar väg för att bättre förstå hur demokratiseringsprocesserna fungerar. Vi kommer också att göra ett studiebesök på Actusgården och ta del av den in house-verksamhet som bedrivs där, berättar Anna Lena Hansdotter.