Det pågående projektet Vandra i Sjuhärad har nu även lyft in cykeln i projektet och fortsätter under det gemensamma namnet Cykla och vandra i Sjuhärad.

Cykla och vandra i Sjuhärad är ett samverkansprojekt mellan alla åtta kommuner i Sjuhärad, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd och Borås. Projektet finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i samverkan med de medverkande kommunerna.

Projektets syfte är att lyfta fram både cykel- och vandringsturismen i Sjuhäradsregionen. Då det tidigare har funnits två parallella projekt med ett tätt samarbete för både cykel- och vandringsturism har det beslutats att båda inriktningarna ska slås ihop till ett gemensamt projekt. Under arbetet har det vuxit fram att målgruppen samt många aktörer är desamma och därför ser vi stora synergieffekter med sammanslagningen. I och med sammanslagningen har även projektledningen utökats till två anställda och sedan den 1 februari är även Emmy Hultberg projektledare tillsammans med Arvid Johansson.

Målet för projektet är att skapa fler arbetstillfällen inom turism- och servicebranschen i Sjuhärad. Syftet är att få besökare att komma till eller stanna kvar extra länge i Sjuhäradsregionen för att cykla och/eller vandra. Detta kommer att ske genom att bland annat stärka kvaliteten på cykel- och vandringsleder, engagera och stödja fler av Sjuhärads företagare att satsa mer på cykel- och vandringsturister samt att lyfta fram dessa genom en attraktiv marknadsföring.

– Både cyklingen och vandringen i Sjuhärad håller toppklass skulle jag vilja påstå, säger Arvid Johansson, en av projektledarna. Cykelleden Sjuhäradsrundan exempelvis, som är femton mil lång varav tolv av dessa går på asfalterad banvall helt utan biltrafik. Bättre kan det inte bli!

Projektet har bidragit till att intresset för vandring har lyfts både bland besökare, lokalbefolkning, politiker, ideella eldsjälar samt företagare. Förhoppningen är att vi nu ska göra samma sak även med cyklingen!

Cykla
Sjuhäradsrundan
Ätradalsleden

Vandringsleder finns HÄR