Ett nytt vaccin mot ebola har i en studie i Guinea uppvisat mycket lovande resultat. Enligt en artikel i den medicinska tidskriften The Lancet ger vaccinet VSV-ZEBOV ett hundraprocentigt skydd mot sjukdomen. Läkare Utan Gränser, som har deltagit i studien, välkomnar resultaten och uppmanar nu till en fortsättning av studien i övriga berörda länder och att riskgrupper omedelbart får tillgång till vaccinet.

Läkare Utan Gränser har, tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO, norska Folkhälsoinstitutet FHI och guineanska myndigheter, deltagit i studien som inleddes i mars 2015 och som fokuserar på personer i ebolapatienters närhet och på sjukvårdspersonal. Läkare Utan Gränser har bland annat vaccinerat 1 200 sjuksköterskor, läkare, laboratoriepersonal, städare och begravningsteam. Läkaren Bertrand Draguez, som leder organisationens arbete med att ta fram nya verktyg i kampen mot ebola, berättar i den här intervjun vad ett nytt vaccin kan innebära.

Vad innebär de här, än så länge preliminära, resultaten?

De talar helt enkelt om för oss att vaccinet fungerar, att det skyddar människor mot ebola. Antalet personer som ingått i studien är visserligen lågt och vi behöver fortfarande mer forskning och analys. Men den enorma omfattningen av den här folkhälsokrisen innebär att vi ändå måste fortsätta använda vaccinet för att skydda dem som riskerar att utsättas för smitta, det vill säga människor i patienternas närhet och vårdpersonal.

Hur förväntansfulla ska vi vara?

För första gången någonsin har vi fått bevis på att ett vaccin är effektivt mot ebola. Alltför många människor har avlidit i denna extremt dödliga sjukdom och det har varit oerhört frustrerande för vårdpersonalen att maktlöst se på. Nu behövs mer data för att se hur effektivt detta förebyggande verktyg verkligen är, men det är ett unikt genombrott. Vissa frågetecken kvarstår, som till exempel hur snabbt en vaccinerad person blir skyddad och hur länge effekten varar. För att kunna besvara dessa frågor behövs mer forskning och analys.

Vad innebär detta i kampen mot ebola?

Just nu består epidemin av sporadiska och relativt små smittkedjor som dyker upp här och där. Det innebär att alla komponenter för att bekämpa sjukdomen måste fortsätta. Vi måste fortsätta att vårda ebolasjuka, isolera smittade och misstänkt smittade, nå ut till befolkningen i de drabbade områdena, se till att begravningar sker på ett säkert sätt, jobba med hälsoupplysning, psykosocialt stöd och kontaktspårning. Men självklart kommer ett förebyggande verktyg som ett fungerande vaccin att göra det lättare att sätta stopp för smittspridningen om vi lyckas vaccinera människor i patienternas närhet och även vårdpersonalen.

Hur kan vaccinet användas på bästa sätt?

Nu när vi vet att vaccinet fungerar måste de personer som är i störst behov av skydd vaccineras så snart som möjligt, för att därigenom kunna förhindra vidare smittspridning. En riktad insats gentemot de mest utsatta grupperna måste därför inledas omedelbart och vi uppmanar nu regeringarna i de drabbade länderna att börja använda vaccinet så snart de kan, inom ramen för den pågående studien.

Borde de berörda länderna genomföra en massvaccinationskampanj?

Just nu är epidemin koncentrerad till några platser i regionen. Därför är det mer meningsfullt att fokusera energin och resurserna på att vaccinera människor som lever nära inpå patienterna och även vårdpersonal och andra som riskerar att smittas i sitt arbete. Det är dessa människor som löper störst risk att få ebola och därför måste de omedelbart få tillgång till vaccinet.

På vilket sätt har Läkare Utan Gränser varit inblandade i det här försöket?

Att vi deltar i en läkemedelsstudie på det här sättet är ovanligt. Men när vi ställdes inför den enorma omfattningen av den här krisen tog vi beslutet att delta, inte minst eftersom våra behandlingscenter gav oss en unik position. I Guinea har vi till exempel redan vaccinerat 1 200 personer i den första fasen av studien. Och nu när de preliminära resultaten har kommit är vi fast beslutna att utöka arbetet och även att försöka få till stånd och bidra vid liknande studier i Sierra Leone och Liberia.

Kommer detta att ändra Läkare Utan Gränsers arbete med ebola i de berörda länderna?

Resultaten är lovande och vi måste absolut se till att vaccinet ges till riskgrupper så snart som möjligt. Men därutöver är det avgörande att vi fortsätter arbetet på alla andra fronter, det vill säga att spåra kontakter till ebolapatienter, ge hälsoinformation till befolkningen och isolera människor som drabbats.