Över 100 000 människor är fast i Azazdistriket i Aleppoprovinsen i norra Syrien. De befinner sig nu bara sju kilometer ifrån striderna och är instängda mellan olika frontlinjer, kurdiskt kontrollerade områden och den turkiska gränsen. EU:s och Turkiets flyktingpolitik borde prioritera dessa människors skyddsbehov.

Bara under förra veckan anlände 35 000 internflyktingar till området. En del hade varit tvungna att fly från de flyktingläger de tidigare befann sig i när den Islamiska staten (IS) tog kontroll över lägren. Andra flydde eftersom frontlinjen kom närmare och närmare deras hem.

Flyktingarna i Azazdistriktet kan inte ta sig till Turkiet, eftersom den syrisk-turkiska gränsen har varit stängd det senaste året. Bara svårt sjuka syrier samt några humanitära hjälparbetare med specialtillstånd har fått passera den.

Hård tryck på sjukhuset i Azaz

De senaste striderna har lett till att flera sjukvårdsinrättningar har behövt stänga eftersom personalen har flytt. Läkare Utan Gränsers eget sjukhus med runt 50 bäddar i Azazdistriktet är fortfarande öppet och fokuserar på akut sjukvård.

– Ännu en gång ser vi att tiotusentals människor är på flykt, men de kan knappt söka skydd någonstans. De är fast i en brutal och blodig konflikt, säger Läkare Utan Gränsers landansvarige Muskilda Zancada.

– Vår personal jobbar under förhållanden som inte går att föreställa sig. I nuläget måste vi prioritera de akuta fallen på sjukhuset. Bara i förra veckan kom 700 patienter, 24 av dem med krigsskador.

Utöver det bistod personalen vid åtta förlossningar under samma vecka och har delat ut förnödenheter till runt 3 400 flyktingar i Azazdistriktet.

EU och Turkiet måste agera

Läkare Utan Gränser anser att det är en grym motsägelse mellan situationen i norra Syrien och EU:s beslut när det gäller syriska flyktingar.

– Det är oacceptabelt att EU fokuserade på hur man kan skicka tillbaka syriska flyktingar till Turkiet, i stället för att ge dem som befinner sig vid den syrisk-turkiska gränsen skydd och trygghet, säger Pablo Marco, verksamhetschef för Läkare Utan Gränser i Mellanöstern.

Läkare Utan Gränser uppmanar EU och Turkiet att samarbeta för att hitta en mänsklig lösning på denna nödsituation, en lösning som säkerställer att människor som flyr för sina liv garanteras skydd.

– EU och Turkiet måste i dag mer än någonsin se till människors att människor har rätt att fly från detta brutala krig, säger Pablo Marco.