Idag presenterar paraplyorganisationen ILGA Europa, där RFSL ingår som medlem, sin årligen återkommande rapport över mänskliga rättigheter för hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner) i Europa. Kartläggningen visar att Sverige i år hamnar på tolfte plats. Jämfört med förra året är det en försämring, då Sverige 2015 hamnade på en sjätte plats. Att Sverige sjunkit så många platser i rankingen beror delvis på att andra länder gjort stora framsteg, men även på de förändringar som nu genomförs i asyl- och migrationspolitiken.

– I sin senaste regeringsförklaring slog statsminister Stefan Löfven fast att “i Sverige ska du ha rätt att vara precis den du är”. Idag är vi längre ifrån att förverkliga det än vi var för ett år sedan. Andra länder har blivit bättre för hbtqi-personer att leva i, men Sverige har blivit sämre. Detta är oacceptabelt och statsministern måste skapa förutsättningar för att öka fokuset på hbtqi-personers rättigheter när han senare under maj genomför en regeringsombildning, säger RFSL:s förbundsordförande Frida Sandegård.

– Sverige faller i denna internationella rankning för att vi blivit sämre på att erbjuda skydd för de människor som flyr undan förföljelse på grund av sin sexuella läggning, sitt könsuttryck eller sin könsidentitet. Detta är ytterligare ett bevis på att de förändringar som regeringen nu genomför av asyl- och migrationspolitiken kränker mänskliga rättigheter. Ingen ska tvingas att leva i garderoben. Sverige måste återigen bli ett land dit de som vill komma ut kan få komma in, säger RFSL:s vice förbundsordförande Magnus Kolsjö.

Malta är det land som hamnar på första plats i ILGA Europas ranking Rainbow Europe Map 2016. Detta beror på att aktivister och landets regering snabbt har drivit utvecklingen framåt. Malta har genomfört viktiga reformer både för att motverka och kriminalisera hatbrott och hets mot hbtqi-personer och för att respektera trans- och intersexpersoners rättigheter. Ett viktigt steg i arbetet för intersexpersoners rättigheter är förbudet i Malta mot att genomföra onödiga kirurgiska ingrepp på en persons könsegenskaper utan dennes samtycke.

– Regeringen måste skynda på arbetet med att upphäva den föråldrade svenska könstillhörighetslagen och ersätta den med ny lagstiftning, bland annat för att sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön. Regeringen behöver också arbeta för att förstärka skyddet av intersexpersoners rättigheter. Medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp på en persons könsegenskaper som sker utan personens eget samtycke måste förbjudas, säger Frida Sandegård.

– Sverige saknar idag ett tydligt rättsligt skydd för transpersoner i hets- och hatbrottslagstiftningen. För en tid sedan lämnade en utredning ett förslag om att rätta till detta. Denna viktiga lagstiftning måste komma på plats snarast så att transpersoner kan få samma skydd som andra utsatta grupper, säger Magnus Kolsjö.