Den värsta torkan på 30 år har drabbat Etiopien som står inför en omfattande svältkatastrof och behöver akuta hjälpinsatser. Över 10 miljoner människor riskerar hungersnöd och över två miljoner i riskzonen är undernärda barn. Orsaken är uteblivna regn på grund av väderfenomenet El Niño, som har drabbat flera länder i södra och östra Afrika.

Under normala förhållanden förser regnperioden i Etiopien 80-85 procent av befolkningen med mat. De uteblivna regnen med förstörda skördar som följd innebär att landet nu befinner sig i den värsta torkan på över 30 år.

– Svenska kyrkan bidrar inledningsvis med 2,6 miljoner kronor till akuta insatser för 150 000 människor i de åtta värst drabbade områdena. Vi har också startat en insamling till hjälparbetet för de drabbade, säger Kristina Hellqvist, chef för Svenska kyrkans humanitära team.

Ber om omvärldens stöd
Etiopien har kommit långt sedan svältkatastrofen på 1980-talet, men trots ett väl utvecklat varningssystem och bättre ekonomi har behoven blivit så omfattande att regeringen ber om internationellt stöd. Enligt FN:s humanitära organisation OCHA har bara hälften av de pengar som behövs kommit in.

– Läget är brådskande och mycket allvarligt. Utöver de förstörda skördarna har hundratusentals boskapsdjur dött. Det innebär att människor står utan möjlighet till försörjning, säger Kristina Hellqvist.

Enligt OCHA kan antalet människor i behov av hjälp i Etiopien stiga till 15 miljoner om inte hjälpinsatserna ökar innan torkan når sin kulmen mot sommarhalvåret.

Akuta insatser som räddar liv
Svenska kyrkan har länge samarbetat med partners i de drabbade regionerna. Den pågående insatsen, med akut stöd till 150 000 människor, består bland annat av:

* Mat- och vattenutdelning
* Sjukvård och behandling av undernärda barn
* Utsäde, gödningsmedel och ny boskap
* Boskapsfoder och veterinärhjälp
* Försörjningsstöd

Rätten till mat
Mat är en grundläggande mänsklig rättighet – men ändå har 795 miljoner människor inte tillräckligt att äta. Många länder drabbas återkommande av perioder med torka eller översvämningar som äventyrar tillgången till mat. Därför arbetar Svenska kyrkan även långsiktigt med att minska riskerna och sårbarheten när extremt väder uppstår, exempelvis genom plantering av träd och buskage som stoppar vattenflöden, kunskap om effektivare odling och mer tåliga grödor samt hantering av vattenresurser.