Efter nyheten igår om att Per Gahrton för andra gången hävdat eftersupning för att undkomma straff så kräver MHF, än en gång, en lag mot eftersupning.

Eftersupning är när någon påstår att man druckit efter en trafikolycka fast man egentligen var rattfull. Sedan blir det svårt att bevisa när föraren drack och många rattfyllerister går därför fria.

– Förverkligandet av Nollvisionen kräver åtgärder och ansvarstagande från lagstiftarna. Nu måste man åtgärda den brist och lucka i trafiklagstiftningen som eftersupning utgör, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhet chef MHF.

– Ett betydande antal fall av eftersupning förekommer varje år. Detta är ett hot mot trafiksäkerheten eftersom rattfylleribrott har en hög återfallsfrekvens. De rattfyllerister som undgår lagföring med tillhörande rehabilitering är snart ute på vägarna igen, säger Lars Olov.

Regeringen tog 2013 fram en färdig lag mot eftersupning, men den har inte lett till några politiska beslut.

– Vi vet att lagen har starkt folkligt stöd. Det är stötande för rättsmedvetandet när rattfyllerister kan använda ett sådant kryphål. Hittills har ingen haft modet att ta ett politiskt beslut om kriminalisering, framhåller Lars Olov Sjöström.

Eftersupning ger möjlighet att undkomma på tre nivåer. Genom att ärenden inte rapporteras av polisen eller skrivs av. Genom att åklagare inte väcker åtal. Genom att bristande bevisning leder till friande dom.

Lagförslaget går ut på att göra som i Norge, där det är olagligt att dricka under en viss tid efter olyckan.

MHF arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 20 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 270 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.