SOS Alarm tar steget in i den snabbväxande marknaden för intelligent kamerabevakning. Med ansvar för nio miljoner invånares trygghet är SOS Alarm den största leverantören av larmcentralstjänster i Sverige och de väljer nu att erbjuda intelligent kamerabevakning med Mindmancerteknologi.

SOS Alarm, som förutom mottagning av 112-samtal i hela landet även erbjuder Säkerhet och Jourteletjänster. Ambitionen är att ligga i framkant av teknikutvecklingen och tillvarata nya lösningar som bidrar till ett tryggare samhälle. Det måste fungera, dygnet runt, året om.

För att säkerställa detta, i det nya och växande området intelligent kamerabevakning, genomförde SOS Alarm en genomlysning av marknaden för att se vilken aktör som skulle kunna lösa SOS Alarms kunders behov på ett tillfredställande sätt.

Vad betyder detta för SOS Alarms kunder?

– Detta innebär att SOS Alarms kunder kan erbjudas intelligent kamerabevakning. Mindmancerteknologi har även integrerats till SOS Alarms system vilket öppnar för positiva effekter för kunderna när SOS Alarm kan få en samlad bild över säkerhetsläget i krissituationer, något som blir helt unikt, säger Johnny Berlic, VD på Mindmancer.

Peter Söderlund, affärsområdeschef för Säkerhet och jourtele på SOS Alarm, varför är det viktigt för SOS Alarm att kunna erbjuda intelligent kamerabevakning?

– Vi har under en tid sett ett ökande kundönskemål om att också erbjuda intelligenta kameralösningar i tillägg till vår nuvarande produktportfölj av brandlarm, inbrottslarm, personlarm och jourtele/telefonpassningstjänser för att nämna några tjänster vi erbjuder. Vi tror att MindMancers tjänst löser de behov vi sett och ser fram emot vårt samarbete säger Peter Söderlund.