Sverige

Skånerådet nominerar Nyamko Sabuni till Liberalernas partiledare

Liberalerna i Skåne län ställde sig på söndagen bakom förbundsstyrelsens förslag att nominera Nyamko Sabuni till partiledare för Liberalerna. 

Skåne valde att öppna processen för att ge alla medlemmar möjligheten att tillkännage sin uppfattning om vem man vill se som Liberalernas nästa partiledare. Skånes rådgivande medlemsomröstning började den 6 juni och höll på fram till midnatt 14 juni. Totalt mottogs 915 giltiga röster, vilket motsvarar ett valdeltagande på 44 procent. Nyamko Sabuni fick 629 röster (69 procent).

Ett högt valdeltagande och ett tydligt valresultat gjorde att styrelsen för Liberalerna i Skåne i lördags föreslog Nyamko Sabuni som Skånes partiledarkandidat.

– Den skånska processen har varit öppen, transparent och väldigt rolig. Framför allt är det glädjande att valdeltagandet är högre än någon annan tidigare omröstning, säger Torkild Strandberg, förbundsordförande för Liberalerna Skåne.

Beslutet om Skånes partiledarkandidat togs på Skånerådets möte under söndagen där två ombud från vardera kommunförening, två ombud från regiongruppen samt förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt. Vid förbundets Skåneråd röstade 58 av de 68 ombuden på styrelsens förslag.

– Sverige behöver ett starkt liberalt parti som gör skillnad i människors vardag. Jag är övertygad om att Nyamko Sabuni kan ge vårt parti den nystart vi behöver och stärka svensk liberalism, fortsätter Torkild Strandberg.

Det slutgiltiga valet av partiledare sker på Liberalernas extrainsatta landsmöte i Stockholm den 28 juni. Skåne har 22 röstberättigade ombud till landsmötet. Alla ombud har uppmanats att vid det extra landsmötet rösta på den kandidat som skånerådet beslutar om ska utgöra Skånes partiledarkandidat.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se

Har du bilder? Ladda upp här!