Nu startar en relationsvåldsenhet inom socialtjänsten i Borås Stad. Enheten erbjuder stöd till personer som utsätts för våld i en nära relation och är över 18 år.

– Våld och övergrepp mot närstående är brottsligt och samhället har ett ansvar för att ge stöd till den som behöver det, säger Annkristin Rolfsson, enhetschef på Relationsvåldsenheten.

På Relationsvåldsenheten kan man få olika typer av stöd. Socialtjänstens uppdrag är att kartlägga individens behov och utforma hjälp så att den som är utsatt för våld kan uppnå en skälig livssituation. Stödet kan bland annat vara i form av akut skydd, samtal eller kontaktperson.

– Genom att skapa en enhet som arbetar enbart med våldsutsatta hoppas vi uppnå flera mål, säger Annkristin Rolfsson. Bland annat vill vi öka tillgängligheten; det ska vara lätt att komma i kontakt med oss. Därtill förväntar jag mig att kvaliteten på arbetet kommer bli högre när vi samlar kompetent och erfaren personal.

Annkristin Rolfsson förklarar vidare att våld i en nära relation kan ta sig i uttryck i olika former. Ordet våld för ofta tankarna till fysiska övergrepp. Men våld i relationer kan vara mycket mer och inkluderar ofta en psykisk aspekt där kontroll, hot och begränsningar utgör våldet. Det som gör våld mellan närstående speciellt är att det ofta är återkommande och kan pågå under lång tid.