Igenkänning utan provokation. Det är förhoppningen med polisens nya möjlighet att tända larmbågen på polisbilens tak med ett svagt fast blått sken. Något man inte har fått göra tidigare.

– Cruise light är ett nytt sätt för oss att tala om att ”här är vi”, säger Per Rickander vid polistekniksektionen vid Rikspolisstyrelsen.

Tanken med den nya ljussignalen är att öka polisens synlighet i olika situationer och miljöer och på så sätt fungera både brottsförebyggande och kontaktskapande.

– Vi kan till exempel använda det vid krogmiljöer under stängning, demonstrationer eller situationer med social oro då vi vill visa på närvaro men undvika att uppfattas som provocerande. Något som de vanliga blåljusen kan göra när vi blinkar av bara sjutton och behöver komma fort fram, säger han.

Polisbilen är det enda utryckningsfordon i Sverige som kommer att få använda det fasta blå ljuset. Och då handlar det om situationer när polisen inte behöver få fri väg genom trafiken.

– Det kommer ytterst vara polisen som kör bilen som avgör när det är lämpligt att använda ljussignalen. Precis som man avgör när man ska använda blåljus eller inte, säger Per Rickander.

Transportstyrelsen har gett polisen tillstånd att pröva den nya funktionen i larmbågen fram till den 31 oktober 2015. Möjligheten att kunna se igenkänningsljuset kommer att finnas i Västerbotten, Gävleborgs, Stockholms, Skånes, Västra Götalands, Kalmars och Östergötlands län.

– Om resultatet blir bra kommer polisen att vilja ha funktionen permanent, säger Per Rickander.

Källa: Rikspolisstyrelsen