I Borås har en ny folkhögskola startats. Västra Götalandsregionen är en av de starkaste finansiärerna av folkbildning i Sverige och välkomnar den nya skolan genom ett startbidrag på 400 000 kronor.

– Det är mycket glädjande att se initiativ som bidrar till mer folkbildning i Västra Götaland! Å hela Västra Götalandsregionens vägnar vill jag å det varmaste välkomna Borås Folkhögskola som en viktig aktör i Västra Götaland, säger Staffan Rydén, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Stödet till folkhögskolor betalas normalt ut beräknat på föregående års verksamhet, exempelvis hur mycket undervisning en skola har erbjudit. Men eftersom skolan i Borås är helt ny finns inga siffror att basera bidraget på.

De 400 000 kronor som Västra Götalandsregionen bidrar med i år är att betrakta som ett startbidrag. När Borås folkhögskola har etablerat sin verksamhet i full skala beräknas bidraget från VGR ha stigit till omkring 860 000 kronor per år, uppger Staffan Rydén.