Med en ny metod vid hinder på väg där trafiken leds om med hjälp av skum vill Svevia öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare. Skumkonerna läggs ut likt en provisorisk vägmarkering och markerar för trafikanterna att det är dags att byta fil.

Skummet ska användas som en ett komplement till de skyddsfordon som idag används vid korta uppdrag på vägarna, exempelvis vid olyckor eller om man måste plocka bort föremål från körbanan.

– Det är ett stort trafiksäkerhetsproblem att trafikanterna allt för sent väjer för våra stillastående fordon. Med skumkoner på vägen kan de tidigare göras uppmärksamma på att de måste sakta ner och att körfältet är avstängt, säger Jan Salkert, arbetsmiljöchef, Svevia.

Metoden innebär att de skyddsfordon som idag används för att stänga av körfältet förses med skumutläggare. När de är på väg ut till platsen för trafikavstängning släpper de ut skum och markerar den nya filriktningen för bakomvarande trafikanter.

– Samma typ av metod har sedan länge använts för att varna trafikanter att inte köra på nymålade vägmarkeringar och där har det fungerat väldigt bra. I våra inledande tester har vi också sett att bilarna väljer att sakta ner och byta fil då skumkonerna dyker upp, säger Jan Salkert.

Tester av den nya metoden pågår nu och om försöken visar sig lyckade kommer metoden tas i produktion senare under året.