Benskörhet finns hos en stor andel av den äldre befolkningen och oupptäckt kan den leda till stort lidande och ett omfattande vårdbehov för den enskilda människan. Genom olika metoder arbetar sjukvården med att finna människor med benskörhet och kunna erbjuda förebyggande behandling i syfte att slippa skador, smärta och behov av vårdinsatser.

Rapporter från ett projekt i Borås visar på en ny metod att upptäcka benskörhet genom att ta särskilda röntgenbilder vid ordinarie tandläkarbesök som kan visa på benskörhet.

– Hälso- och sjukvårdsnämnd ger i uppdrag att i samråd med medicinska experter ta fram ett studieprojekt där metoden med samarbete med tandläkare kan utvärderas. Att med enkla medel upptäcka och fånga upp patienter med benskörhet kan bespara mycket lidande. Det är även spännande att se hur våra olika verksamheter, i det här fallet folktandvården kan samverka med sjukvården, säger ordförande Johan Fält (M), ordförande HSN Göteborg, i en kommentar.

Syftet med studieprojektet är att se om den föreslagna metoden håller medicinsk kvalitet och tillförlitlighet. Dessutom behöver projektet visa på hur kontakter kan ske mellan de olika instanserna, så att de personer med benskörhet som upptäcks också får tillgång till rätt vård.

– Om metoden efter studien visar positiva resultat så ser vi fram emot att kunna införa den inom fler delar inom regionen. Men först får vi se vad studien visar, säger Johan Fält (M).