Jag blir besviken när jag läser förslaget. Det innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå för besiktningsintervaller. Eftersom äldre bilar är mer utsatta för olyckor och allvarliga fel har jag mycket svårt att se hur färre besiktningar är förenligt med nollvisionen som ska vara vägledande för trafiksäkerhetsarbete i Sverige, säger NTFs generalsekreterare Marie Nordén.

I rapporten föreslår Transportstyrelsen att Sverige ska införa EU:s miniminivå, där den första kontrollbesiktningen genomförs först när personbilen är fyra år gammal och därefter vartannat år. Detta skiljer sig från de nuvarande svenska reglerna, som säger att personbilar ska besiktigas första gången efter tre år, andra gången vid fem års ålder och därefter varje år.

  • För den enskilde bilägarens plånbok kanske detta låter som ett bra förslag men det sker på bekostnad av den personliga säkerheten och många fel upptäcks på besiktningen, vilket gör att man ofta kan åtgärda felet till en lägre kostnad än vad som skulle vara fallet om bilen går sönder utefter vägen, säger Marie Nordén.

Transportstyrelsen förslag att sänka kraven i Sverige går dessutom tvärt emot EU:s intentioner. På EU nivå har man under de senaste åren arbetat fram förslag på ny lagstiftning som syftar till att höja besiktningsstandarden i Europa.

Med besiktning mer sällan riskerar vi fler trafikolyckor och dödsfall på svenska vägar. Vetenskaplig forskning från resten av Europa visar att nuvarande svenska regler är bättre än EU:s miniminivå. Att införa svenska besiktningsregler i hela EU, istället för tvärtom, skulle kunna innebära upp till 1 140 färre dödsolyckor per år på Europas vägar.

Förra året skrev tidskriften The Economist att Sverige har världens säkraste vägar. En av anledningarna till detta är just våra högkvalitativa och regelbundna fordonsbesiktningar. Men många länder inom EU ligger långt efter och förhoppningen är att antalet omkomna och skadade i trafiken skulle kunna minska med högre besiktningskrav.

Trots vetenskapliga studier om ökade risker för vägolyckor och dödsfall i trafiken med glesare besiktning vill alltså Transportstyrelsen gå i rakt motsatt riktning och införa samma modell som forskare i EU vill skrota.