En medarbetare på Brogårdens förskola i Alingsås sitter anhållen hos Polisen misstänkt för sexualbrott. Medarbetaren är tagen ur tjänst.

– En signal om en händelse som denna är oerhört allvarlig och lämnar ingen oberörd. Fokus för oss just nu är att ge barn och föräldrar och även berörd personal stöd enligt de rutiner och riktlinjer vi har. Det handlar bland annat om stöd från socialförvaltningen och samtalshjälp. Nu måste vi visa respekt för alla inblandade och låta Polisen göra sitt jobb, säger Magnus Haggren, kommundirektör.

Föräldrar och anhöriga till barn på den aktuella förskolan samlades under gårdagen för att få information om hur kommunen agerar och vilken typ av hjälp och stöd som finns att tillgå.