Svenska Läkaresällskapet driver frågan om läkarnas fortbildning och föreslår i ett policydokument att en årlig fortbildningsplan införs.

– Vi är beredda att ta ett större ansvar när det gäller utformning och kvalitetssäkring av läkarnas fortbildning. Den här frågan äger professionen och vi som läkarkårens oberoende vetenskapliga organisation ser det som en av våra viktigaste frågor att driva, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Radioprogrammet Kaliber tar i dag den 22 februari upp frågan om bristande kontroll av läkares kompetens som orsak till allvarliga misstag och fel i vården. Till skillnad från perioden under den grundläggande läkarutbildningen och under utbildning till specialist, så saknas det formell regleringen av den fortsatta delen av läkares yrkesliv som färdig specialist.

– Svenska Läkaresällskapet har länge uppmärksammat behovet av en systematisk fortbildning för att bibehålla och utveckla den professionella kompetensen och vi delar helt bilden att detta är en patientsäkerhetsfråga, säger Kerstin Nilsson. Fortbildning är både ett professionellt ansvar och en rättighet. Vi har nyligen publicerat ett policydokument där vi menar att fortbildning ska planeras systematiskt utifrån individens och verksamhetens behov, och dokumenteras i en årlig fortbildningsplan för varje läkare som också ska följas upp systematiskt.

Fortbildning utgör en mångfald av aktiviteter för att utveckla kompetensen, se vidare Läkaryrket – en kontinuerlig professionell utveckling. Läkaresällskapet har utvecklat detta i en debattartikel tillsammans med Sveriges läkarförbund i veckans nummer av Läkartidningen (nr 8/15).