Idag börjar Läkare Utan gränser bygga upp ett flyktingläger i den franska staden Grande-Synthe nära Dunkerque. Organisationen sätter upp 500 tält för runt 2 500 personer som för närvarande lever under ovärdiga förhållanden i området.

– Människorna i Grande-Synthe bokstavligen sover i leran. Det är kallt och de hygieniska förhållandena är katastrofala, säger Läkare Utan Gränsers projektansvarige André Jincq.

Det kommer att ta runt en månad att sätta upp lägret. Bygget av flyktinglägret betalas helt av Läkare Utan Gränser, den franska regeringen ansvarar inte för lägret.

– Vi samarbetar med de lokala myndigheterna i Grande-Synthe. Borgmästaren vände sig till oss, eftersom han inte fick hjälp från den franska regeringen och antalet flyktingar har ökat snabbt, säger André Jincq.

– I början på oktober tillbringade 800 människor nätterna här, nu är det runt 2500. De flesta är kurder som väntar på att åka vidare till Storbritannien, däribland många familjer och små barn.

Trots att läget är akut tog det lång tid tills bygget kunde påbörjas på grund av höga krav gällande brandsäkerhet. Detta kan anses ironiskt, eftersom brandrisken är mycket hög i det nuvarande, provisoriska lägret där människorna måste göra upp eld för att hålla värmen. Läkare Utan Gränser tillhandahåller sjukvård i det befintliga lägret och har regelbundet behandlat patienter med brännskador.

När det nya lägret har byggts kommer flyktingarna alltid att ha möjlighet att lämna lägret om de vill.

– Vår avsikt är inte att låsa in flyktingarna här i lägret. Vi vill endast erbjuda tak över huvudet för att människorna ska kunna klara vintern under mänskliga och värdiga förhållanden.

Läkare Utan Gränser kommer även fortsätta att ge sjukvård i det nya lägret i Grande-Synthe.