Nästan hela samhället påverkas av ett varmare och blötare klimat. Konsekvenserna blir betydande för exempelvis vägar och järnvägar, försäkrings- och finansbranschen. Nu finns nytt faktamaterial om klimatförändringens effekter.

Hur klimatet påverkar olika branscher och områden i Sverige finns redan i dag beskrivet på Klimatanpassningsportalen. Nu har faktamaterialet utökats med bedömningar för väg och järnvägar, elektronisk kommunikation, sjöfart, luftfart, finans- och försäkringsbransch samt turism och besöksnäring.

– Att anpassa sig till ett förändrat klimat är en stor fråga som börjar etableras inom kommuner, länsstyrelser, myndigheter, branschorganisationer och företag. En viktig grund är att kartlägga de risker man står inför, och även ökade möjligheter, säger Gunn Persson, klimatexpert SMHI.

Så påverkas branscherna

Extrema väderhändelser som skyfall och värmeböljor blir sannolikt vanligare. Skadorna är redan idag omfattande och kostar försäkringsbranschen stora belopp. På finansmarknaden har klimatet också börjat betraktas som en riskfaktor, där klimathotet är en fråga om finansiell stabilitet.

Konsekvenserna av klimatförändringar kommer även att bli betydande för ett flertal kommunikationssystem som vägar och järnvägar. Faktorer som påverkar är ändrade risker för ras och skred, förändrade tjäle- och grundvattenförhållanden, samt att trummor och broar måste kunna släppa igenom tillräckligt med vatten under extrema förhållanden.

– Kommunikationssystemen innebär ofta stora investeringar och konstruktionerna ska finnas kvar under lång tid. Det betyder att man redan idag bör ta hänsyn till att klimatet ändras under anläggningens livstid. Ett förändrat klimat gör också att underhållsbehoven ökar, säger Gunn Persson.

Besöksnäringen förutser att både den inhemska och utländska turismen i Sverige generellt kommer att öka. Flera traditionella vinterturistorter förväntas utvecklas mot att bedriva verksamhet året runt, men ett blandat utbud av aktiviteter.

Klimatanpassningsportalen

Det nya faktamaterialet finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Förutom fakta om klimateffekter samlar portalen råd och hjälpmedel på området, information om klimatanpassning i andra länder, samt nyheter. Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI och är ett samarbete mellan 18 myndigheter.

Hur påverkas samhället? Se HÄR