I samband med att Kanadas forskningsminister Kirsty Duncan i fredags träffade Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck i Stockholm, presenterades ett nytt arktiskt forskningssamarbete mellan Kanada och Sverige.

Det nya femåriga avtalet mellan Natural Resources Canada och Polarforskningssekretariatet ska stärka forskningssamarbetet i Arktis. Det huvudsakliga syftet med avtalet är att upprätta en ram för samverkan mellan de två länderna när det gäller forsknings- och innovationsverksamhet i Arktis, och särskilt i Arktiska oceanen.

– Det här avtalet kommer att hjälpa oss att etablera nya intressanta forskningssamarbeten med Kanada i Arktis, säger Björn Dahlbäck, föreståndare för Polarforskningssekretariatet.

Kanada och Sverige har en långvarig relation som främjar samarbete. Båda är nordliga länder kända för avancerad forskning och innovation, med många gemensamma intressen, bland annat i Arktis. Kanada och Sverige samarbetar också nära som medlemmar i Arktiska rådet om miljöskydd, säkerhet och frågor om hållbar utveckling i regionen.

– På grund av globala utmaningar som klimatförändringarna, är det nu viktigare än någonsin att förstå Arktis. Samarbetet med Sverige kommer att hjälpa kanadensiska forskare att samla in data för att bättre kunna förstå nordliga ekosystem, vilket i sin tur kommer att hjälpa oss att utveckla en mer effektiv, evidensbaserad politik för att skydda våra polarområden, säger Kanadas forskningsminister Kirsty Duncan.