Intresset för att bo i Alingsås Kommun är rekordstort – och skapar nu spännande utmaningar för kommunen, dess näringslivsråd och Alingsås Business Center. Nya näringslivsstrategier föreslås nu.
– Social och ekologisk hållbarhet är ledorden här, säger kommunalråd Joakim Järrebring (S).

Alingsås är en attraktiv ort som många vill bo i. Det framgick redan för ett par veckor sedan när siffror på ökande befolkningssiffror presenterades. Nu har siffrorna presenterats på mer detaljerad nivå och visar att många Alingsåsare, särskilt högutbildade, pendlar till jobb i andra kommuner. Framför allt i Göteborg. 

Kommunalråd Joakim Järrebring kategoriserar utmaningarna kring detta i två huvudpunkter. Dels den sociala biten – att skapa utrymme för att både arbeta och leva i hemkommunen. Den andra är den miljömässiga, att fler använder bil för att ta sig till sina yrken. Målet blir att skynda på utvecklingen av Alingsås eget näringsliv.
– Här gäller det att skapa möjligheter för människor att stanna och utvecklas på sin hemort. Vi måste helt enkelt bli ännu mer attraktiva för industri och näringsliv, konstaterar Joakim.

I detta arbete har näringslivsrådet med stöttning av Alingsås Business Center, kommunens nya näringslivsenhet, föreslagits få i uppdrag att ta fram nya strategier för såväl handeln som industri och tjänstesektor. Tanken är att arbetet ska ske under våren för att kunna presenteras för kommunstyrelsen innan sommaren.
– Det är naturligt att alla som flyttar hit inte har jobb här från start, men med det sagt är det fortfarande en viktig fråga. Tillsammans med näringslivet får vi nu se till att hitta lösningar som ökar attraktiviteten för företag. Det vi i Alingsås Business Center konkret gör just nu är att vår expertis på industri och etablering är ute och besöker företagen i rätt stor mängd, för att skaffa en bild av hur de ser på vad som kan göras. Detta i samband med nya strategier tror jag är en väldigt bra start, konstaterar Kjell Hult, tf näringslivschef.