Bara under sommaren gjordes 275 000 resor med ElectriCity, den nya elbusslinjen i Göteborg. Nu har Västtrafik frågat hur kunderna upplever resan. Svaren visar bland annat att resenärerna gillar den låga ljudnivån och möjligheten att enkelt ladda sin telefon ombord.

Trafiken på linje 55 startade i mitten av juni och får goda betyg av kunderna. I stort sett samtliga tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa. Nio av tio upplever ljudnivån ombord på bussen som behaglig. Sex av tio säger att den miljövänliga driften gör linjen mer attraktiv.

– Det känns fantastiskt att så många redan valt att resa med linje 55. En riktig succéstart! Nu känns det angeläget att fånga vad våra kunder lyfter fram som värdefullt och se hur vi kan genomföra det i andra delar av vår verksamhet, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Västtrafik har även ställt frågor kring servicen ombord. Fyra av tio kunder säger att gratis wifi är viktigt. Fler, 75 procent av kunderna, tycker att usb-uttag för laddning av mobila apparater är viktigt.

De nya hållplatserna som Västtrafik utvecklat vid Götaplatsen, Chalmers och Johanneberg får goda omdömen. Inte alla känner till den nya inomhushållplatsen vid Teknikgatan, men de som gör det gillar möjligheten att stiga av och på inomhus.

ElectriCity är ett samarbete mellan näringsliv, forskning, stad och region där 14 parter ingår. De tre elbussarna på linjen drivs av förnybar el och är energieffektiva, tysta och helt utsläppsfria. Övriga bussar är så kallade laddhybridbussar som drivs med el under cirka 70 procent av resan. Från 15 juni till och med augusti har 275 000 resor gjorts på linjen mellan Chalmers och Lindholmen.