2013 ringlade kön lång av patienter som behövde en höftprotesoperation på Ortopedi Mölndal. Nu är väntetiderna halverade, operationstakten slår rekord och patienterna är nöjdare än någonsin. Efter övergången till värdebaserad styrning har de goda resultaten inte låtit vänta på sig. Jonas Thanner, sektionschef och ansvarig för protesteamet inom Ortopedi på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har sett förbättringar som vida överträffat alla förväntningar.

– Vi har kunnat snabba på operationstakten efter att vi har gått igenom vartenda arbetsmoment i patientens vårdkedja och utrett vad man kan göra bättre. Det har lett till en ökning med drygt 40 procent operationer, från 625 till 902, under 2013 till 2014. Samtidigt har komplikationerna minskat med 20 procent.

Även patienternas väntetider till operation har halverats, från runt 100 dagar till cirka 50. Det är ett resultat av att fler patienter har kunnat opereras då de tillbringar cirka 20 procent mindre tid på operationsavdelningen samt att vårdtiden i genomsnitt har gått ner med 15 procent.

Övergången till värdebaserad styrning med fokus på patientnytta har spelat stor roll för de positiva effekterna för verksamheten. 2013 startades ett förbättringsprojekt som fick extra skjuts genom introduktionen av värdebaserad vård.

Värdebaserad vård brukar beskrivas som ett paradigmskifte där vi inte enbart tittar på kostnader och processer utan även tar med kvalitetsmått på hur det går för patienten på längre sikt, alltså det som patienten sätter värde på i sin behandling, säger Maziar Mohaddes.

Även Magnus Karlsson, verksamhetschef, är nöjd med resultaten inom Ortopedi Mölndal.

– Vi har med enkla medel och strukturerade metoder lyckats förbättra sjukvården för våra patienter med samma budget som tidigare. Ett exempel på detta är att patienter med en och samma grundsjukdom vårdas av ett specifikt team som fokuserar på tidig rehabilitering efter operation.

Det har också funnits en patientrepresentant i förändringsarbetet som getts möjlighet att föra fram åsikter och synpunkter ur sitt perspektiv.
Som patient värdesätter man först och främst ett gott bemötande och att personalen tar sig tid och försöker förstå den situation man som patient befinner sig i och ger sig tid att svara på frågor, förklarar Maziar Mohaddes.

Detta avspeglar sig även i att nöjdhetsgraden ett år efter operationen har ökat, från 86 procent 2013 till 91 procent 2014, enligt data från Svenska Höftprotesregistret. Även för medarbetarna har förbättringsarbetet varit värdefullt, berättar Magnus Karlsson för det har satt igång förändrings- och förbättringsprocesser som engagerat medarbetare på ett sätt som han inte varit med om tidigare. ­Det visar att vi är på rätt väg

Men Ortopedin Mölndal slår inte av takten på planeringsarbetet för 2016.

– Vi har också nyligen inlett ett samarbete med kommunen som vi hoppas mycket på. Det innebär att vi tillsammans med kommunen kan inleda vårdplanering på ett mycket tidigare stadium för att underlätta patientens hemgång och fortsatt vård.

FAKTA:
I mars 2015 fick Ortopedi Mölndal ta emot det prestigefyllda Kvalitetspriset för projektet som innefattar vården av höftprotespatienter och engagerar verksamheterna inom Ortopedi, Anestesi-Operation- Intensivvården, Fysioterapi samt Röntgen. Priset delades ut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samband med sjukhusets kvalitetsdagar. Arbetet är också nominerat Till GötaPriset 2016.