Närmare 200 förskolebarn besöker Högskolan i Borås och ett 60-tal kommer till Campus Varberg på torsdag den 21 maj då Barnens dag arrangeras. Dagen är en del i firandet av förskollärarutbildningens 50-årsjubileum.

Borås och Varbergs förskolebarn bjuds in för att utforska och upptäcka tillsammans med sina förskollärare och blivande pedagogiska proffs vid Högskolan i Borås. Dagen kommer att innehålla aktiviteter såsom dockteater, naturexperiment och sagostund.

Mats Andersson, universitetsadjunkt på Högskolan i Borås, och en av de ansvariga för Barnens dag ser fram emot en innehållsrik dag.

– Jag ser fram emot att massor av barn får möta sina framtida pedagoger och sin egen framtida högskola på ett förtroligt, lustfyllt, kreativt och innehållsrikt vis.

Barnens dag anordnas under samma dag på Högskolan i Borås och på Campus Varberg, där högskolan bedriver förskollärarutbildning.