Under 2022 har barngruppen Tigrarna påverkat hur Fittja ska bli en ännu bättre plats att växa upp på. 2023 utökar bostadsbolaget Botkyrkabyggen det arbetet med nya barngrupper i Norsborg och Alby.

År 2022 tog bostadsbolaget Botkyrkabyggen arbetet med boinflytande och Barnkonventionen till ytterligare en nivå då barngruppen Tigrarna startades. Tigrarna står för styrka, vilja och skönhet, och består av 18 barn i åldrarna 8 till 16 år. Deras uppdrag är att samlas varje månad för att planera olika aktiviteter som både är roliga och skapar bättre förutsättningar för alla barn som bor och vistas i Fittja.

–Tanken med Tigrarna är att de ska vara med och påverka sin gård, sin omgivning och där de bor. Barnens åsikter är värdefulla för oss, de ser och hör saker som vi som bostadsbolag inte alltid tänker på. Det är ett privilegium att arbeta med dem, säger Alvaro Fuentes, bosocial strateg på Botkyrkabyggen.

Gruppen arbetar utifrån ett årshjul där aktiviteterna är kopplade till olika mål i FN:s Agenda 2030. De lär sig också om Barnkonventionen och barns rättigheter och möjligheter. Tigrarnas arbete har till exempel lett till att belysningen i Fittja ändrats eftersom barnen gav synpunkter som vuxna inte tänkt på och de har inspekterat Botkyrkabyggens lekplatser för att ge förslag på hur de kan bli bättre och Botkyrkabyggen har fått och genomfört förslag på hur uteplatser kan bli bättre.

–Barnkonventionen betyder att alla barn får komma och säga sina åsikter. Det är inte i alla länder som barn får göra det. Men här får man säga sina åsikter och jag är jätteglad över det, säger Sara som är medlem i Tigrarna.

–Jag är med i Tigrarna för att jag får säga min egen åsikt och att vi alla får vara med och förändra Fittja, säger Siam som också är medlem i Tigrarna.

Nu pågår ett förberedande arbete för att starta liknande barngrupper i Norsborg och Alby. Målet är att de två grupperna ska vara igång innan 2023 års slut.

–Det här är framtiden och vi gör det både för alla som växer upp i våra områden och för oss som bolag. Tillsammans blir vi klokare och kan skapa ännu mer trivsamma och trygga områden för barn och vuxna, säger Alvaro Fuentes.