Idag presenterade EU-kommissionen sitt sommarpaket gällande energi och klimat där man bland annat föreslår förändringar i systemet för handel med utsläppsrätter.

– Att frågan nu är uppe på högsta nivå inom EU sänder en tydlig signal till världens andra stora ekonomier om att insatserna inför klimattoppmötet i Paris i höst nu är ännu högre, säger Fredrick Federley

Enligt Fredrick Federley är kommissionens förslag inte tillräckligt ambitiöst.

– EU-kommissionen försöker framställa sitt sommarpaket för energi och klimat som en framgång, men det är ingen varm sommardag man föreslår utan mer en sval vårvind – inte obehagligt, men man vill ha mer, säger Fredrick Federley

Förslaget innebär bland annat att man från och med 2021 minskar antalet utsläppsrätter med 2.2% per år, från dagens 1.74% årligen, man minskar antalet industrier som får gratis tilldelning av utsläppsrätter och att man inrättar en fond för klimatinvesteringar.

– Det är positivt att föreslå att takten på minskningen av utsläppsrätter ska öka med 25%, men det är inte tillräckligt ambitiöst, när parlamentet nu ska behandla förslaget är det en fullt rimlig målsättningen att takten bör öka med 30-35%, säger Fredrick Federley

Ett stort antal industrier i Europa, främst tung industri, får idag fri tilldelning av utsläppsrätter. Förslaget från kommissionen innebär en kraftig minskning av antalet industrier som får fri tilldelning. Detta välkomnas av Fredrick Federley.

– Att EU minskar den fria tilldelningen av utsläppsrätter till vissa industrier är glädjande, det kan inte finnas extrapriser när det handlar om att minska sin klimatpåverkan, men vi behöver se över ytterligare hur vi kan ha ett konkurrenskraftigt näringsliv i Europa och samtidigt få fler industrier att vara en del av den gröna omställningen, säger Fredrick Federley

– Vi ser i Sverige ett tiotal branscher som ligger i absoluta framkant i klimatarbetet och det är dessa typer av branscher som bör gynnas och bördan bör läggas på de som ingenting gör, säger Fredrick Federley.

Genom försäljning av utsläppsrätter finansieras också en fond på upp till 10 miljarder Euro som ska stötta investeringar i förnyelsebar energi, lagring av koldioxidoch klimatinvesteringar i energiintensiva industrier

– Det är positivt att skapa system som möjliggör klimatinvesteringar, det är dyrt att investera i klimatet, men det är på sikt både nödvändigt och lönsamt och jag tror att det här exempelvis kan möjliggöra en kommersialisering av miljövänligt flygbränsle, säger Fredrick Federley

– Nu höjs insatserna inför klimattoppmötet i Paris, det här är ett litet steg när vad vi hade behövt är ett stort kliv, det här är inte tillräckligt, säger Fredrick Federley, Europaparlamentariker ( C )