Foto: ChildFund Deutschland

Med stöd från bland annat Världens barn och Radiohjälpen startar Barnfonden, i samarbete med organisationen WeWorld, ett nytt projekt i Ukraina och Moldavien med fokus på att erbjuda psykosocialt stöd och utbildning till barn och unga. Under projektets gång väntas över 2 600 personer få tillgång till bland annat terapi, fritidsaktiviteter och teknik för att delta i onlineundervisning.

Barn och unga som tvingas fly kriget i Ukraina är en extra utsatt grupp där många upplevt svåra trauman och extrem stress. De löper också högre risk att utsättas för övergrepp, inte minst under själva flykten.

– Det här projektet utgör ett viktigt steg mot att stärka och stödja barn och unga som lider av trauman och svår stress i samband med flykten, säger Anna-Maria Romberg, programhandläggare på Barnfonden.

Projektet startar under sommaren 2023 och genomförs i Reni- och Ismaildistrikten i Odessa Oblast, Ukraina, och i Chisinaudistriktet, Moldavien. Deltagarna kommer att få tillgång till både individuell terapi och gruppterapi, och föreläsningar om stresshantering och PTDS (posttraumatiskt stressyndrom), ledda av utbildade psykologer och pedagoger.

– Vi kommer också att etablera digitala träningscenter så att barn och ungdomar på flykt kan delta i online-utbildning och på så sätt inte halkar efter i skolan, berättar Anna-Maria Romberg.

Även fritidsaktiviteter som musik, målning och sport för barn, ungdomar och vårdnadshavare kommer att anordnas.