– Sedan ett par år tillbaka ger sig brandmän från SÄRF ut på sommarturné för att informera om brandsäkerhet och hur man bör agera vid olika typer av olyckor. Mellan den 16 juni till den 7 augusti besöker de olika platser i deras förbund för att informera om brandsäkerhet och hur man bör agera vid olika typer av olyckor. Brandmännen håller även en mindre förevisning anpassad till den grupp och miljö de besöker. Det kan vara på fritidsgården eller badplatsen.

Under turnèn informeras barn, ungdomar och vuxna om hur bränder kan motverkas, samt ger de viktiga råd gällande livräddning vid till exempelvis drunknings, och trafikolyckor. De visar också upp en brandbil och berättar om brandmannayrket.

Besöken kan bokas in mellan den 16 juni till den 7 augusti.
Läs mer på www.serf.se