Borås Stads fadderverksamhet för nyanlända boråsare får en halv miljon kronor. Pengarna ska gå till en särskild satsning på integration med hjälp av företag i staden.

Borås Stad har ansökt om medel från Länsstyrelsen i Jönköpings län och har nu fått 492 000 kronor för att stärka och utveckla integrationen tillsammans med företag och yrkesnätverk i Borås. De företag som är involverade i satsningen på integration är bland andra Borås Tidning, Ellos och Ericsson samt ett par av Rotarys klubbar.

– Vi vill underlätta för nyanlända boråsare med uppehållstillstånd att komma in i samhället genom att skapa möten mellan etablerade svenskar och nyanlända. I den här satsningen fungerar företagen som faddrar åt nyanlända genom att ta emot dem för luncher på företagen, berättar Matilda Forslund, integrationshandläggare på Arbetslivsförvaltningen.

Tanken är att dessa möten ska leda till att nyanlända lär känna den lokala orten, skapar sig ett större socialt kontaktnät och förbättrar sina språkkunskaper.

– Genom möten med företag vill vi också möjliggöra för nyanlända att komma i kontakt med arbetslivet och göra det lättare för dem att knyta jobbkontakter, säger Matilda Forslund.