På grund av extremt höga vattenflöden är vattenverken i Fritsla och Örby översvämmade.

Som en säkerhetsåtgärd behöver boende som har kommunalt vatten i Fritsla, Kinna, Skene, Berghem, Hyssna samt Rydal, Örby och Kinnahult därför koka sitt dricksvatten. Även boende i Haby behöver koka sitt dricksvatten, ett litet undantag finns och det är Habyskolan och de enstaka fastigheter som är anslutna till skolans vatten.

Vi kan i dagsläget inte säga hur länge detta kommer att pågå. Provtagning av dricksvattnet sker kontinuerligt. Sidan kommer därför att uppdateras fortlöpande.

Vattentankar kommer att ställas ut på äldreboenden, LSS-boenden och skolor. Detta vatten är endast avsett för verksamheten, allmänheten uppmanas att fortsätta koka sitt vatten.

Vattnet ska kokas upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt! Använd inte vattnet för att borsta tänderna. Du kan duscha/tvätta kroppen i vattnet, men undvik att få vatten i ögon och mun. Kaffe bör bryggas med kokt vatten. Rekommendationer angående vattenanvändningen gäller tills vidare.

Livsmedelsverket informerar mer om vad som gäller när kommunen rekommenderar att dricksvattnet ska kokas.

Kaskad stängt
Badhuset Kaskad har nu stängt tillsvidare. Detta är en försiktighetsåtgärd eftersom vi inte garantera vattenkvaliteten i duscharna.

Djur
Jordbruksverket föreskriver att djur ska ha vatten av samma kvalitet som människor. Vattnet behöver i nuläget därför kokas.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är påverkad.

Tåget mellan Borås och Varberg är inställt i nuläget.
Linje 331 och 382, hållplats Backåkravägen och Smälteryds vsk tillfälligt indragna i båda riktningar till den 8 december klockan 10.00. Närmaste hållplats är Sätila Centrum. Läs mer på Västtrafik.

Trafik och vägar
Det höga vattenflödet påverkar framkomligheten på en del vägar. Läs mer på Trafikverket

Egen brunn
Information på denna sida riktar sig till dig som har kommunalt vatten. Du som har egen brunn ansvarar för din egen anläggning.
Läs mer om eget vatten HÄR

Kontakta Marks Kommun
Kommunens växel håller öppet till 21.00 på grund av den rådande situationen, telefon: 0320 -21 70 00

Källa: Marks Kommun