Alingsås

  • Anneli Schwartz är ny tf. kommundirektör i Alingsås kommun

Anneli Schwartz blir tf. kommundirektör i Alingsås

Från tre kommunala poster med stora förväntningar till en med ännu större. Frågan om att gå in som tf. kommundirektör har ställts till Anneli Schwartz som nu går in i tjänsten till och med sista oktober.

Under onsdagens möte i kommunstyrelsen beslutades det att Anneli Schwartz går in omgående som tf. Kommundirektör och innehar tjänsten fram till sista oktober. Samtidigt startas det en rekryteringsprocess för att hitta en ny kommundirektör.
– Nu fullföljer vi det beslutet som togs i fredagens KS att Susanne Wirdemo går in i rollen som ekonomidirektör och att vi till den 2 maj skulle presentera en tillförordnad kommundirektör. KS har nu beslutat att uppdraget tillfaller Anneli Schwartz, vilket känns som en bra lösning, säger Daniel Filipsson.

Med en bakgrund från universitetsvärlden kom Anneli till Alingsås kommun från Borås högskola 2014, då i rollen som chef för utbildningsförvaltningen. Två år senare gick hon in som tillfördnad chef även för kultur- och fritidsförvaltningen. Och i januari i år hamnade även turist- och besöksnäringen på Annelis bord.
– Anneli har haft flera poster med stora krav och skött sina uppdrag väldigt bra. Hon har en gedigen erfarenhet av att jobba i Alingsås kommun liksom en hög akademisk nivå att falla tillbaka på. Därför kändes det naturligt, kommenterar Daniel Filipsson.

Anneli själv blev först förvånad att få frågan, men behövde sen inte så lång tid på sig för att tacka ja.
– Jag har varit fullt fokuserad på de spännande arbeten vi är inne i på de förvaltningar som jag verkat i nu. Men jag är samtidigt tacksam över att få jobba med Alingsås kommun övergripande, och kommer nu fokusera på att bygga vidare på den grund som lagts och skapa goda förutsättningar för en permanent lösning, säger hon och fortsätter:

Efter att ha jobbat här i fyra år har jag slagits av medarbetarnas positiva inställning till sina jobb och viljan till att utveckla. Att jag själv upplevt detta gör att jag kan känna mig trygg med att personal i hela kommunen arbetar för att göra vår kommun så bra som möjligt. Bättre utgångsläge kan man inte ha, konstaterar hon.

Samtidigt vill hon poängtera att en av förutsättningarna också var kommunstyrelsens beslut att fortsätta arbeta med Susanne Wirdemo som ekonomidirektör.
– Att få ha kvar Susannes kompetens kring ekonomiska frågor samt att hon kvarstår som VD i ABAR är ovärderligt i den här rollen, och jag är glad att kunna ha det stödet. Vi har haft en bra dialog och hon har inlett ett arbete som jag nu, bland annat med stöd av henne, får arbeta vidare med.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se