Nu fortsätter arbetet med att anpassa gatumiljön i Alingsås stadskärna för att göra den mer tillgänglig. I nästa vecka påbörjas sista etappen av ombyggnaden av Östra Ringgatan.

Under våren har korsningar byggts om och en ny gång- och cykelväg har färdigställts utmed Östra Ringgatan. Med start v 34 kommer nu gatan att stensättas mellan Norra Strömgatan och Norra Ringgatan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.

Framkomlighet för trafiken påverkas

Gatuarbetena kommer att påbörjas från Norra Strömgatan och sen succesivt fortsätta norrut. Under hösten kommer Östra Ringgatan delvis stängas av för trafik vissa perioder vilket kommer att begränsa framkomligheten, men ambitionen är att möjliggöra för trafiken att passera i så stor utsträckning som möjligt.

Begränsade parkeringsmöjligheter

Gatuarbetena begränsar parkeringsmöjligheterna och medför störningar i trafiken. Parkeringsplatserna på Östra Ringgatan kommer att påverkas. Under hela byggtiden hänvisar vi besökare till parkering på Mjölnaren, Savannen och Estrad och till tillfälliga korttidsparkeringar på Alströmersgatan på sträckan mellan Kungsgatan och Norra Ringgatan.

Varutransporter

Varutransporter hänvisas i möjligaste mån via Kungsgatan från väster och ut via Östra Ringgatan.