Världen

  • Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen,. Foto: Hamid Ershad Sarabi

25 000 barn tvingas till ett liv i hemlöshet och konflikt när Israel annekterar Jordandalen

Israel har planer på att annektera palestinskt område där 80 000 palestinier bor varav 25 000 är barn. Dessa barn riskerar att bli hemlösa, och att leva ett liv i otrygghet och i konflikt. Israeliska regeringen har ännu inte förklarat hur de ska gå till väga och hur planen ser ut, men de har meddelat att nästan en tredjedel av Västbanken ska annekteras.

De barn i störst utsatthet är de som tvingas leva i otrygghet och konflikt. Barn riskerar även att förlora sina rättigheter såsom rätten till liv, sjukvård, utbildning och skydd. Och internationell lag är tydlig – annekteringen är olaglig.

– Min önskan till resten av världen är att de ska höra min röst och rösten för varje palestinskt barn. Om ni hör oss, släpp oss fria, säger Khaled, 12 år.

Generationer av palestinska barn har växt upp i krig och ockupation. En annektering skulle ytterligare minska deras hopp om en framtid i trygghet. Rädda Barnen uppmanar därför att följa internationell lag och rättsstatens principer, skydda palestinska barns rättigheter samt återuppta en fredsförhandling som medlas internationellt.

– Barnen måste få en framtid utan konflikt och otrygghet. Israels senaste framflyttning är ett allvarligt hot mot barn på Västbanken, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen, som besökte Gaza och Västbanken i oktober 2019.

Vid en annektering av Västbanken, kommer Israel hävda det som israelisk mark med israelisk lag. En annektering, oavsett omfattning, är alltid ett brott mot folkrätten och i strid med rättsstatens principer. Det farliga med detta, förutom givetvis direkta effekter på barn och deras familjer på Västbanken, om det inte avstyrs eller inte följs av tydliga konsekvenser för Israel, är att det blir ett prejudikat som sänker tröskeln för vad en stat kan göra på andras territorium.

Pierre Jönsson Ågren
pierre@borasnyheter.se