Trots resolutioner i FN:s säkerhetsråd som skulle stärka de humanitära insatserna i Syrien blev 2014 ett värre år för den drabbade civilbefolkningen. Säkerhetsrådets resolutioner har inte efterlevts, och biståndsviljan från många givarländer är sämre än föregående år. I en gemensam rapport från 21 internationella hjälp- och rättighetsorganisationer – däribland Rädda Barnen – får FN och det internationella samfundet underkänt betyg för insatserna i och kring Syrien.

– Nu behövs det mer än någonsin en uppslutning kring de internationella humanitära insatserna i regionen. Men medan hjälparbetare riskerar livet för att förmedla livsviktigt stöd till befolkningen, befinner sig alltfler syrier utom räckhåll för insatserna. Det beror inte bara på de stridande parterna, utan också på försämrad givarvilja och byråkratiska hinder, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

När FN:s säkerhetsråd enhälligt antog resolution 2139 i slutet av februari 2014 spirade hoppet om att det skulle skapa förutsättningar för att få ett slut på konflikten i Syrien. I resolutionen enades rådet om behovet av ökad access för humanitärt arbete i Syrien och krävde också att de stridande parterna omedelbart upphör med attacker mot civilbefolkningen, kidnappningar, tortyr och belägring av hela städer. I juli och december 2014 antog FN:s säkerhetsråd ytterligare två resolutioner – 2165 och 2191 – som bland annat förtydligade FN:s mandat att bedriva humanitärt arbete inne i Syrien från grannländerna utan att behöva tillstånd från Syriens regering.

Med de här resolutionerna visade säkerhetsrådet till sist att man kunde enas i målet att undsätta de drabbade i Syrien, och också kräva ett slut på stridigheterna. Men förhoppningarna som knöts till dokumenten har kommit på skam.

I rapporten”Failing Syria” jämförs innehållet i FN:s säkerhetsråds resolutioner med situationen på marken. Statistiken är förödande. Resolutionerna har i stora drag ignorerats av inte bara de stridande parterna utan också av andra stater, till och med av säkerhetsrådets egna medlemsstater.

Befolkningen skyddas inte. Under 2014 dödades omkring 76 000 människor, under de fyra år som konflikten pågått är antalet uppe i 220 000.
Humanitär access är fortfarande begränsad. 4,8 miljoner människor befinner sig i områden som FN kategoriserar som ”svåra att nå”, det är en ökning med 2,3 miljoner sedan 2013
Hjälpbehovet har ökat. 5,6 miljoner barn är i behöv av aktiva hjälp- och stödinsatser, en ökning med 31 procent sedan 2013.
Givarviljan är sämre. Det uppskattade samlade hjälpbehovet kunde finansieras till 71 procent 2013. 2014 var siffran nere på 57 procent.
– Barnen i Syrien far illa, och vi får allt svårare att nå dem. Nu står vi inför en ytterligare eskalering av konflikten när stridigheterna i Irak förvärras. Säkerhetsrådets medlemmar och andra viktiga aktörer måste visa att de kan gå från ord till handling, säger Elisabeth Dahlin.