Facebook-sidan ”Polisen Båtsamverkan Väst” har över 9 000 följare och drivs av polisen på Västkusten. Här lägger sidans medlemmar ut bilder av stulna båtar och upphittade båtar med okänd ägare. Polisen lägger löpande ut information om stulna båtar och båtmotorer.

– Facebook har blivit ett effektivt sätt att nå ut med budskap. Vi har nu många fall där folk har fått tillbaka sina stulna ägodelar, allt från 4 hästars båtmotorer till en båt värd 1,7 miljoner, säger polisinspektör Thomas Andersson i region Väst polisdistrikt.

Båtexperten Dan Falconer på försäkringsbolaget If menar också att Facebook kan vara en bra metod.

– Det är ofta någon som har sett eller vet något när en båt eller båtmotor blir stulen. Sociala medier är många gånger effektiva kanaler i jakten på stulna båtar. Om informationen snabbt blir tillgänglig för många ökar möjligheten att hindra tjuvgodset att lämna landet, säger Dan Falconer.

Båtintresserade tipsar gärna andra båtintresserade, också de som inte finns på Facebook.

– Ett tips på en sida med 9 000 följare kan därför innebära att 50 000 uppmärksamma håller ögonen öppna efter en stulen båt, fortsätter han.

God effekt

I maj drar säsongen för båtstölder igång på allvar. De första sker redan innan båtarna kommit i vattnet.

Förebyggande åtgärder är fortfarande det viktigaste för att förhindra båtstölder. Skrov och motor ska märkas, och motorn ska säkras med bra lås och fastdragna bultar.

Stölderna av båtmotorer i Sverige har ökat med 27 procent hittills i år enligt Brå. Men i polisregion Väst, där man sedan två år jobbar aktivt med Båtsamverkan, har de sjunkit.

– Där båtägare är aktiva och samverkar upphör de flesta stölder. Man ser efter varandras båtar och tipsar om man ser något misstänkt. Tjuvar gillar inte uppmärksamhet, säger Dan Falconer.

Så säkrar du båten

1. Gravera in ID-märkning på flera ställen i skrov och motor, t ex med Securmarks eller Stöldskyddsföreningens stöldskyddsmärkning.

2. Utombordsmotorer måste vara fastlåsta med godkänt motorlås. Använd också gärna ett bultlås och lås fast båten vid bryggan med kätting och kraftigt hänglås.

3. Ha båten liggande i en hamn med bevakning och kameraövervakning. Välj gärna en hamn som trygghetscertifierats med Säker Hamn, där medlemmarna bl a ronderar om man har kontroll över andrahandsuthyrningen av båtplatser. En lista över Säker Hamn-certifierade hamnar hittar du här https://www.if.se/web/se/privat/kundfordelar/sakerhamn/pages/lista.aspx

4. Dyra båtar bör utrustas med spårsändare kopplad till larmcentral.

5. Utrustning som t.ex. navigator, plotter, autopilot, VHF-radio och stereoanläggning som inte är fast monterad ska du ta med den hem efter båtfärden eller låsa in den i båten.

Källa: If Skadeförsäkring