Det blev ingen överenskommelse om obligatoriska flyktingkvoter för EUs medlemsstater. Istället väntar ett nytt möte i oktober för EUs inrikes- och justitieministrar. Röda Korset varnar för att ännu fler kommer att dö i väntan på att EU ska gå från ord till handling.

– EU pratar om siffror och bygger murar. Samtidigt pågår ett krig i Syrien som tvingar människor på flykt. Så länge vi inte gör någonting åt konflikterna där kommer människor att ta sig ut på en livsfarlig resa för att söka det skydd de har rätt till i Europa. I flera år har vi sett på när människoliv efter människoliv går till spillo. Nu kan vi inte blunda längre. Det är hög tid för politiskt ledarskap, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

På EU-mötet diskuterades också ett system med säkra länder.

– Sverige har alltid stått upp för en individuell och rättssäker prövning. Ett system med ”säkra länder” är ett steg bort från individuell prövning vilket i sin tur påverkar rättssäkerheten, säger Ulrika Årehed Kågström.

Samtidigt som inrikes- och justitieministrarna träffades aviserade EU att arbetet med att bekämpa människosmugglarna snart förväntas gå in i en ny, operationell fas. Så länge det finns krig, konflikt och förföljelse kommer människor att behöva söka skydd. Att använda sig av människosmugglare är ofta enda alternativet.

– Fokus måste i denna situation vara att rädda människor från att drunkna i Medelhavet. Människor ska inte behöva dö på väg till EU, det kan vi inte acceptera. Därför måste EU snabbt införa fler lagliga vägar där ett första steg är att införa 225 000 kvotflyktingplatser, avslutar Ulrika Årehed Kågström.