Earth Hour, som startades av Världsnaturfonden 2002, pågår världen runt den 28 mars. Det handlar inte om att spara energi genom att släcka lampan i en timme. Det handlar inte heller om att vi ska leva i mörker. Earth Hour genomförs världen över för att dra uppmärksamhet till behovet av att ställa om till en klimatsmart vardag och hållbara samhällen.

I Borås erbjuds under veckan föreläsningar, seminarier, visningar och musik – allt med lösningsfokuserat perspektiv på klimatutmaningen. Hela programmet finns att läsa på boras.se.

Dessutom släcker Borås Stad som symbolhandling belysningen under Earth Hour 28 mars kl 20.30 till 21.30 på:

Ackumulatortanken vid Rya kraftvärmeverk
Elektrahuset
Logotypen på Ryaverket
Borås Arena
Ryahallen
Ryavallen
Sjuhäradshallen
Walking to Borås (Pinocchioskulpturen)