Nu på lördag, den 28 mars, arrangerar Alingsås Energi en Elfordonsdag på Lilla och Stora Torget i Alingsås. Satsningen är den första någonsin i staden.

– Alingsås Energi har bjudit in bilhandlarna i Alingsås som ställer ut flera av sina olika modeller av elbilar på lördag. Även två elbilar av märket Tesla finns till beskådan, den förmodligen hetaste bilen i hela världen just nu. Tidningen Elbilen finns representerad och i Alingsås Energis tält kan du förutom att prata om el och laddning passa på att teckna ett mycket förmånligt elprisavtal.

– Alingsås Energi har tagit initiativet till arrangemanget eftersom de ser vikten av att arbeta för en ur klimatperspektivet långsiktigt hållbar transportsektor. Där kan vi som energibolag vara en viktig aktör när det gäller bland annat infrastuktur för laddning, menar Inga-Lena Ström Löfqvist, marknadschef på Alingsås energi.