Alingsås långa tradition av torghandel fortsätter – och utvecklas vidare. Från 21 september och ett år framåt testas nu en flytt av handeln, från Stora till Lilla torget. Vi ser positivt på det, menar knallen Johan Holmedal

Torghandeln i Alingsås kommer under ett år att flyttas från Stora torget och placeras på Lilla torget – allt för att göra marknadsplatsen mer levande, och inte minst mer tillgänglig.
– Handlarna kommer nu i första hand att placeras på den evenemangsyta som finns framför Wallins grill på Lilla torget, vars stenbeläggning är mer vänlig för exempelvis rullatorer än kullerstenarna på Stora torget, förklarar Joakim Gustafsson, handelsutvecklare på Alingsås Business Center.

En annan aspekt som vägts in är de förändrade köp- och säljvanor som lett till att knallarna blivit allt färre under de senaste åren.

– När vi har stött och blött frågan har vi landat i att ingen gynnas av att bara en del av ett torg stängs av. Dels blir det svårt i logistiken för den som vill parkera bilen på torget och dels kan det upplevas lite rörigt för knallar och besökare, konstaterar Joakim.

Skulle den nya ytan på Lilla torget inte räcka till kan det i andra hand bli aktuellt att tillfälligt upplåta plats av parkeringen där istället.
– Som det ser ut nu kommer ytan räcka men växer det finns den möjligheten, och det tror jag gör att vi alla kan vara trygga med att testa det här nya greppet, Förklarar Joakim Gustafsson.

Bland knallarna är tongångarna positiva. Blomster- och grönsaksknallen Johan Holmedal från Ornunga torghandel har Alingsås som självklar marknadsplats sedan flera år och tycker att det känns som ett spännande grepp.
– Vi har en positiv inställning och tror att det kommer bli något bra. Det finns klara fördelar med framkomligheten till exempel. Man har väl hört i bakgrunden att det varit sisådär här på Stora torget. Nu får vi bara se till att informera våra kunder om att de snart hittar oss på Lilla torget, menar Johan.