Kategori: Borås

Föreningsarbete som är gull värt

Anita Zetterman tilldelas Gullsaxarna av Per-Olof Höög, Kommunfullmäktiges ordförande och Niklas Hedin, Borås Näringsliv. Anita Zetterman tilldelas Gullsaxarna 2022, ett pris som hedrar en utomordentlig gärning för Borås. Anita Zetterman…

Borås har Sveriges bästa anhörigstöd

Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild Borås Stads anhörigstöd har utvidgats och utvecklats mycket under 2021 och 2022. Nu prisas detta arbete genom att Borås igår utsågs till Årets Anhörigkommun…

Över 500 stadsbyggare möts i Borås

Den 8-9 november samlar föreningen Sveriges Stadsbyggare personal inom mark- och exploateringsfrågor till MEX-dagarna i Borås. Här kommer de möjligheter och utmaningar som yrkeskåren står inför att diskuteras i dagarna…

Årets trygghetsmätning klar

Foto: Pierre Jönsson Ågren / Arkivbild Nu har resultatet från årets trygghetsmätning sammanställts. Resultatet visar på små skillnader jämfört med den senaste mätningen. Mätningen visar också att oron att utsättas…