Brand i ett personbilssläp rv40


Det var strax innan 13tiden i höjd med Kyllaredsmotet på RV40 i riktning mot Borås, som ett bilsläp började brinna. Det ska på bilsläpet ha stått en fyrhjuling som ska ha börjat brinna av okänd anledning. Vare sig fyrhju...