Styrelsen för AB Bostäder i Borås har nu formellt beslutat om att slutföra försäljningen av kvarteren Famnen, Reven och Broskskivlingen till fastighetsbolaget Victoria Park. Drygt 900 lägenheter omfattas av försäljningen. Victoria Parks tillträde beräknas ske under första kvartalet 2016.

Victoria Park är ett fastighetsbolag som efter köpet äger och förvaltar 9 500 hyresrätter. Förvaltningen sker med egen personal och kännetecknas av ett socialt ansvarstagande. Victoria Park kommer att bygga upp en egen organisation i Borås och därtill även rekrytera miljövärdar från bostadsområdena i likhet med sin sociala förvaltningsfilosofi i övriga delar av landet.

– Det är glädjande att kunna teckna aktuellt avtal efter en strukturerad kommunal säljprocess. Detta är en viktig och strategisk affär för Victoria Park i en ny geografisk marknad. Genom den här affären tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål att förvalta 1 000 000 kvadratmeter. Vi förvärvar ett bestånd som vi förväntar oss kunna förädla ytterligare genom värdeskapande fastighetsutveckling med en social dimension, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

AB Bostäders styrelse har haft en tydlig kravbild på potentiella köpare. Det är en långsiktig, seriös ägare med ett stort socialt engagemang samt förvaltning av hyresrätter som affärsidé som förvärvar fastigheterna i de tre kvarteren.

– Vi bedömer att Victoria Park, med sin sociala förvaltningsmodell, är en lämplig framtida ägare och förvaltare av aktuellt bostadsbestånd samtidigt som vi frigör resurser till nya andra angelägna projekt för att bidra till utvecklingen i Borås , säger Sven Liljegren, VD för AB Bostäder i Borås.

Affären är villkorad av beslut i Kommunfullmäktige som planeras till november 2015.

PWC Real Estate har agerat säljrådgivare tillsammans med Gärde Wesslau i Borås för AB Bostäder i Borås räkning.