Trafikolycka i Viared


En trafikolycka har inträffat mellan en bil och lastbil i korsningen Segloravägen / Viaredsvägen i Viared.

Singelolycka Rv 41


Strax innan 01 inträffade en singelolycka på Rv 41 i höjd med hundkapplöpningsbanan.

Trafikolycka i Knalleland


En trafikolycka har inträffat på Ålgårdsvägen i Knalleland. Olyckan ska ha inträffat i höjd med Galleri & Verkstäder.
Foto: Cai Mellstedt

Cykelvägen mellan Rydboholm – Viskafors växer fram


Bygget av cykelvägen mellan Rydboholm – Viskafors fortgår. All berg som tas bort vid Stockaströmmen placeras efter järnvägsövergången upp mot Storsjön. Bergsmassorna ska sedan krossas och användas till en skogsväg ...