Vid Almåsgymnasiet har en buss blivit beskjuten så rutor krossats.

Bussen körs till resecentrum där polis tillkallas. Det är i nuläget oklart vad man har skjutit med. Inga uppgifter om personskador.

Källa: Polisen