Allt fler av Västtrafiks kunder vill kunna köpa sin biljett och resa med mobiltelefonen. Därför utvecklar Västtrafik en ny app. I ett första steg kommer digitala periodkort lanseras.

– Smarta telefoner har på relativt kort tid blivit en viktig del av många människors vardag. Därför vill Västtrafik kunna erbjuda fler biljetter digitalt. Det övergripande målet är att göra det enklare för kunderna att köpa biljett och resa med Västtrafik.

Våra kunder visar oss vägen. En allt större del av deras tid finns i mobiltelefonen, och därför måste våra biljetter följa med dit. Om fyra-fem år tror jag att de flesta av våra kunder väljer att köpa sin biljett digitalt, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

– Redan i dag finns Västtrafiks enkelbiljetter att köpa digitalt i Reseplaneraren. Nästa steg blir en ny app där det i ett första steg blir möjligt att köpa och resa med periodkort. Målet är en lansering kring årsskiftet.

Det blir som en egen Västtrafikbutik i fickan där våra kunder kan köpa sin biljett var och när man vill. Vi testar och utvärderar olika lösningar tillsammans med våra kunder, förare och annan servicepersonal för att se till att det blir riktigt bra, säger Lars Backström.

Resa utan check-ut

Parallellt med den nya appen arbetar Västtrafik med att ta bort kravet på check-ut och ta fram ett nytt, enklare gränssnitt för kortläsarna. Även här utförs återkommande tester tillsammans med kunder, förare och annan servicepersonal.

Under våren kommer fälttester med cirka 500 resenärer ute i kollektivtrafiken genomföras. Förhoppningen är att Västtrafiks kunder ska kunna resa utan check-ut i slutet av 2016.