Hyresgästföreningen beklagar beslutet i styrelsen för AB Bostäder i Borås att återuppta arbetet med att sälja 900 hyreslägenheter. Vi konstaterar att bara allmännyttan är allmännyttig. AB Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag. Ingen annan ägare har samma ansvar för att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

– Vi förutsätter att bolaget söker en köpare som har ett långsiktigt intresse av att delta i den utveckling av bostäderna som AB Bostäder driver. Det innefattar allt ifrån ett långsiktigt underhåll till insatser för att utveckla de berörda bostadsområdena Hässleholmen och Sjöbo. Vi kräver att en köpare uttryckligen tar på sig att delta i det arbetet. Eftersom det betalas med hyrespengar vore ett avsteg från det kravet det samma som att lägga den delen av hyran direkt i köparens ficka.

Att äga lägenheter i områden byggda under miljonprogrammet är ingen dålig affär. Det visar det stora intresset från köpare vid liknande affärer landet runt. Flera aktörer har också valt att sätta sina bolag på börsen med löfte om kommande aktieutdelningar. Mindre aktörer drivs av samma strävan att göra en god affär.

Tyvärr går det inte att sälja med kravet att en ny ägare ska behålla husen och förbli en seriös aktör. Vi ser från Hyresgästföreningen flera exempel runt om i landet där hyresgästerna tvingas notera försämringar när en ny ägare tagit över. Det går heller inte att skriva in ett krav på att en ny ägare avstår från att göra bostadsrätter av lägenheterna och därmed minska utbudet av hyreslägenheter.

– De politiker i Borås som nu vill sälja påstår att det behövs en blandning av ägare för att skapa konkurrens. Vi tror inte för ett ögonblick att de boende i de berörda fastigheterna har önskat sig det läget. De har önskat sig och fått en bostad och ingen av dem har bett om att den ska säljas. AB Bostäders ledning har heller inte kunnat peka på hur konkurrensen i andra delar av Borås på något sätt skulle ha påverkat hyresgästernas villkor positivt.

Beslutet att åter utreda en försäljning av de nu aktuella bostäderna kommer från den budget för staden som fullmäktige antog med stöd av Alliansen och SD i december. Det har sedan bekräftats av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna om styret i Borås. Sammantaget innebar det att en stor majoritet av de politiska partierna står bakom idén och med största säkerhet kommer att acceptera den köpare som AB Bostäders konsult så småningom rekommenderar.

Vi beklagar återigen beslutet och kräver i första hand att AB Bostäder får behålla sina fastigheter och fortsätta bidra till en god utveckling av boendet för hyresgäster i alla stadsdelar.

Blir det försäljning kräver vi att köparen tvingas förbinda sig att delta i arbete med utveckling av stadsdelen Hässleholmen som AB Bostäder är med i.

Köparen får sedan räkna med att vi noga kommer att bevaka hur affären påverkar villkoren för hyresgästerna.

Vi kräver också att AB Bostäder fortsätter och fullföljer utvecklingen av sina återstående fastigheter.

Vinsten från försäljningen måste tillåtas stanna i bolaget och används till att bygga nya hyresrätter med hyror som folk har råd att betala samtidigt som bolaget fortsätter sitt program för underhåll i resten av beståndet, skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.