Götalandsbanan är Borås viktigaste samhällsbyggnadsprojekt och kommer att påverka hela Borås. I juni reser politiker och tjänstemän från Borås Stad till Tyskland för att studera städers utveckling vid höghastighetsbanor och se hur de utnyttjat stationsområdenas potential.

Erfarenheterna från studieresan kommer att vara ett viktigt underlag inför kommande beslut och dialog med Trafikverket om Götalandsbanans sträckning genom Borås, stationsläget och den nyttoanalys som Borås Stad ska lämna till Sverigeförhandlingen i höst.

– Vi står inför ett av Borås största infrastrukturbeslut sedan 1800-talets utbyggnad av stambanenätet. Därför är det viktigt att det är väl underbyggt och brett förankrat. Tyskland, till skillnad från Sverige, har höghastighetsbanor sedan 1980-talet. Vi kommer sannolikt att se både bra och dåliga exempel på hur dessa fungerar och hur stationslägen är placerade, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (s).

Ett rätt placerat stationsområde blir ett nav för arbete, bostäder och näringsliv. Därför är det viktigt att ha kunskap och förståelse för hur en station för en höghastighetsbana påverkar staden och regionen.

– En höghastighetsjärnväg påverkar både landskapet och staden på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Vi vill att stationsområdet ska bidra till utvecklingen av Borås och att banan samverkar med omkringliggande landskap, menar Annette Carlson, Kommunstyrelsens vice ordförande (m).

Med en full utbyggd Götalandsbana får Borås helt nya förutsättningar för tillväxt med kortare restider till Göteborg, Landvetters flygplats, Jönköping och Stockholm. Det blir enklare att nå både fler arbetsmarknader och ett större kultur- och nöjesutbud. Och fler får närmre till Borås.

Ett av Sverigeförhandlingens uppdrag är att hitta finansiering av höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm. Det innebär att de ska förhandla med berörda kommuner om medfinansiering. Medfinansieringen utgår från den nytta Götalandsbanan förväntas ge kommunen och de antal nya bostäder detta kan leda till. Borås Stad ska senast den 1 oktober i år lämna sitt förhandlingsunderlag till Sverigeförhandlarna. Förhandlingen inleds 2016.

Om resan

Under studieresan till Tyskland kommer man att träffa politiker och tjänstemän från fem orter med stationer längs en höghastighetsbana. Från Borås reser ett fyrtiotal politiker och tjänstemän med anknytning till arbetet med Götalandsbanan. De kommer att studera stationsområdena och den omgivande miljön.