Mellan februari och april 2016 har minst 83 civila, varav 30 barn, dödats av attacker från väpnade grupper i Sheik Maqsoud-distriktet i Aleppo. Upprepade gånger har urskillningslösa attacker utförts och drabbat civila bostäder, gator, markander och moskéer.

Amnesty International har samlat bevis på dessa allvarliga kränkningar från ögonvittnen, och har fått 83 civila personer namngivna. Över 700 civila har dessutom skadats, uppger det lokala fältsjukhuset. Videobevis som bevittnats av Amnesty visar beskjutningar samt raket- och granatattacker utförda av Fatah Halab (Aleppo Conquest) och som riktas mot YPG som kontrollerar området.

De fruktansvärda attackerna i Sheik Maqsoud har ödelagt civila liv i området. Flera
väpnade grupper från Fatah Halab-koalitionen har infört vad som verkar vara upprepade urskillningslösa attacker i området, som kan utgöra krigsbrott, säger Magdalena Mughrabi, tillförordnad biträdande chef för Mellanöstern-och Nordafrikaprogrammet på Amnesty International.

Det bor cirka 30.000 civila i Sheik Maqsoud, som är en kurdisk del av Aleppo. Området styrs av YPG, men gränsar i norr, öster och väster till områden som styrs av oppositionsstyrkor. Syriska regeringsstyrkor kontrollerar de områden som ligger söder om Sheik Masqoud. 2014 blossade strider upp mellan YPG och den så kallade Islamiska Staten (IS). Under de senaste månaderna är det dock främst oppositionsstyrkor som strider med YPG. Attacker från väpnade grupper har dödat minst 62 YPG-soldater, enligt Families of the Martyrs Association.

Det finns också påståenden om att de väpnade grupper som attackerar Sheikh Maqsoud kan ha använt kemiska vapen. En lokal läkare berättade för Amnesty att han den 7 och 8 april behandlade sex civila och två YPG-soldater för symtom som andnöd, domningar, röda ögon och svår hosta. Flera av offren berättade att de hade sett gul rök när missilerna avfyrades.

Två av de väpnade grupper som attackerar YPG styrkor i Sheikh Maqsoud – Ahrar al Sham och Army of Islam – har skickat sina egna representanter till FN-förhandlingarna om Syrienkonflikten i Genève. De andra väpnade grupper har godkänt dessa delegater för att representera dem vid samtalen.

Det internationella samfundet får inte blunda för bevis för krigsbrott av väpnade
oppositionsgrupper i Syrien. Det faktum att omfattningen av krigsbrott av regeringsstyrkorna är mycket större är ingen ursäkt för att tolerera allvarliga kränkningar av oppositionen, säger Magdalena Mughrabi.

Amnesty International uppmanar Gulfstaterna, Turkiet och andra länder som antas ge stöd till väpnade grupper i Syrien att omedelbart stoppa överföringar av vapen, samt upphöra med logistiskt och ekonomiskt stöd, i de fall där det finns trovärdiga bevis för att grupperna har begått allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och brott mot internationell humanitär rätt.