I går släppte Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin årliga rankning av landets grundskolor. Alingsås skolor klättrar på rankningen och placerar sig på plats 34 av Sveriges 290 kommuner, vilket också innebär en topplacering i Göteborgsregionen.

– Vi är både glada och stolta över att vi tar ett kliv framåt. Detta är ett kvitto på att våra skolor håller hög kvalitet, men givetvis vill vi fortsätta att skapa en ännu bättre skola där alla våra elever når målen, säger Leif Hansson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

SKL:s öppna jämförelser som nu presenteras baseras på resultaten från skolåret 2015/2016. I jämförelsen mäts elevers kunskapsresultat utifrån sex olika kriterier, bland annat elevernas genomsnittliga meritvärde och hur många i årskurs nio som når kunskapskraven i alla ämnen. Jämförelsen tar även hänsyn till socioekonomiska förutsättningar.

Alingsås hamnar på plats 34 när samtliga folkbokförda elever i kommunen, oavsett vilken skola de går i, tas med i jämförelsen och på plats 46 när enbart de kommunala grundskolorna jämförs.

– Dessa öppna jämförelser är en av våra viktigaste mätningar. Det är ett bra underlag för att fördjupa analysen om skolans resultat och diskutera åtgärder för förbättring. På så vis kan rapporten användas som ett verktyg för att systematiskt styra verksamheten mot en högre kvalitet, berättar Cecilia Knutsson, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

De senaste åren har antalet nyanlända elever ökat, i synnerhet under 2015. Fler nyanlända elever påverkar skolans elevsammansättning, vilket SKL också tagit hänsyn till i uppföljningen av elevernas resultat. Därför redovisas statistiken för årskurs 9 utan elever med okänd bakgrund. Förändringen gör att statistiken inte är fullt jämförbar med tidigare år. Vid förra mätningen, som baserades på resultaten för skolåret 2014/2015, placerade sig Alingsås på plats 89.