Förvaltningschefen för samhällsbyggnadskontoret i Alingsås, Barbro Sundström, lämnar nu posten efter fem år. Hon har bestämt sig för att istället anta en ny utmaning som sektionschef i Ale kommun. – Jag är glad för tiden i Alingsås och känner mig redo att ta ett nytt steg, menar Barbro.

Barbro Sundström meddelade i går sin personal om att hon lämnar sitt uppdrag som samhällsbyggnadschef i Alingsås kommun.

-Jag har trivts bra och det har varit en fantastisk kommun att verka i, men efter noggrant övervägande kände jag att det var dags för mig att lämna över stafettpinnen i samband med att jag fick en spännande möjlighet i Ale kommun.

I Ale kommun blir Barbro Sundström sektionschef för sektor samhällsbyggnad som omfattar teknik, miljö samt plan- och bygg.

– Det jag är mest stolt över när jag nu lämnar är att vi bland annat givit 291 bygglov för nya bostäder under 2016, vilket känns som en väldigt bra siffra. Det finns idag också godkända detaljplaner för nära 700 nya bostäder i Alingsås och översiktsplanen ligger klar för granskning i februari 2017, säger Barbro och fortsätter:

– Då har jag inte nämnt det omfattande digitaliseringsarbete som vi jobbat hårt med under året, med bland annat digital översiktsplan för att öka medborgardialogen, konstaterar Barbro och fortsätter:

-Så det känns som att jag lämnar med flaggan i topp och tror att det blir ett bra läge att ta över i för den som kommer efter mig.

Magnus Haggren, kommundirektör i Alingsås berättar att arbetet med att hitta en ersättare nu inleds, ett arbete som görs tillsammans med politiken. Han passar samtidigt på att tacka Barbro för tiden som varit:

– Vi tackar Barbro för hennes arbete de här åren och önskar lycka till i hennes nästa uppdrag, säger Magnus Haggren.

Barbro Sundström kommer att jobba kvar som förvaltninsgchef i Alingsås till och med den sista februari.